Noel, Hicret, Yeniyıl, Yılbaşı

Mesut Ünal

Her kelimenin anlamını veya neye tekabül ettiğini bilmeden tenkit etmek, alışkanlık haline geldi maalesef.

Noel; 24 Aralık, Hz İsa' nın doğum günü olarak kabul ediliyor ve 25 Aralık' da kutlama programları yapılıyor. Hz İsa'nın doğum tarihiyle ilgili farklı rivayetler de var; mesela Ermeni Kilisesi 6 Ocak günü kutlama yapıyor.

Müslümanlar; 1 Muharrem gününü yeni yılın başlangıcı olarak kutluyorlar. Hicret konusunda yapılan sohbetler için yâd programları tertip ediyorlar.

Kutlama; gurup, toplum, topluluk, millet veya aynı inanca sahip ümmetin ortak bir sevinci paylaşması, aynı konudan birlikte haz alması, birlikte mutlu olmasıdır. İnsanlar, sevinç duydukları şeyi, itikatlarına göre kutlar... Örf ve inançlarına uygun eğlenir... İtikat ve ahlaklarına uygun gördükleri şeyden mutluluk duyarlar.

Yılbaşı; Miladi takvime göre, yeni yıla girmenin arefesidir. Yaşamını Miladi takvime göre tanzim edenlerin, gelen yeni yıldan bihaber (habersiz) olması mümkün değildir.

Aralık ayının sonunda eski yıl bitecek, yeni yıl başlayacaktır. Yeni yılın farkında olarak; aile fertleriyle yemek ve çay eşliğinde sohbet etmek vebal değildir. Çünkü, yeryüzünde hangi inancı kabul ederse etsin, 31 Aralık gecesi kutlanan; Noel değil, yeni gelen yıldır.

(Tahrif olmuş) İncil' in emir ve yasaklarına riayet ettiğini ifade edenler; Hristiyan, Kuran'ı Kerim'in emir ve yasaklarına riayet ettiğini ifade edenler; Müslüman olarak addedilir.

Günümüzde; Hristiyanlar da, Müslümanlar da inandıkları kitabın, kendileri için öngördüğü yaşam modeli (diyn)' ne yeterince riayet etmiyorlar.

Hristiyan aleminde bile, Noel, Hz.İsa' yı hatırlamak için değil, eğlence sektörünün yönlendirdiği şekilde kutlanıyor.

Müslümanlar; Hz.İsa' nın doğum günü yıl dönümünü görmezden geliyorlar. Camii'lerde 24 Aralık günü, Hz.İsa için Kuran tilavet edilip, cümle Peygamberlerin ruhuna hediye edilse, yanlış bir şey mi yapılmış olur?

Müftü ve Hocaların, bu konularda açıklayıcı bilgiler vermek yerine; Noel ve Yılbaşını kötülemek, aşağılamak için yaptıkları sohbetlerin hiç kimseye faydası olmadı. Hatta, bu söylemlerle, bilinç altına Hz.İsa düşmanlığı aşılanmış oluyor.

Yılbaşı vesilesiyle Noel'i ümmetin gündeminde tutan insanlar; yılbaşı gecesi yenilen yemek, içilen çay ve iki tane meyveyi tenkit ederek; insanları günah, hatta tekfir ile suçlayabiliyorlar.

'Emr-i bil-maruf nehy-i ani'l-münker' söylemekten çok, yaşamakla olur. Herkes öncelikle niyetinden, sonra yaptığından sorumludur. Artık, başkasını suçlama huyundan vazgeçilmelidir.

2020 yılı iki gün sonra bitecek ve yeni bir yıl başlayacak. Her yenilik; yeni umut ve hayalleri beraberinde getirir. Yeni yılda güzel şeylerle karşılaşmak için dua eder, umutlanır, mutlu oluruz.

2021 yılı; yeryüzünün sağlık ve selamete kavuştuğu... Umutların, hayallerin, hedeflerin; herkesin halis niyet ve duasına göre gerçekleştiği hayırlı ve huzurlu bir yıl olur İnşallah.

Mesut Ünal


Yazdır   e-Posta