Paris İklim Anlaşması ile Ülkemizi Neler Bekliyor

  • Video Caption: Paris İklim Anlaşması Hepimizi Yakacak

Paris İklim Anlaşması nedir?

Paris Anlaşması, iklim krizinin önüne geçmek amacıyla 197 ülkenin ortak hareket etmeleri gerektiğini kabul ettikleri uluslararası bir anlaşmadır. İklim krizinin önüne geçmek için küresel ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı 2 derece ile sınırlandırmak, mümkünse 1,5 derecenin altında tutmayı amaçlar.

"Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel sağlık tüzüğü ile ilgili dilegetirdiğimiz endişelerin ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Zira Dünya Sağlık Örgütü, “Küresel Sağlık Tüzüğüne” gelen yoğun eleştiriler sonrası bazı maddeleri yumuşatmak zorunda kaldı.

Mesela Küresel bir salgın durumunda DSÖ’nün “tek otorite” olarak kabul edilmesi maddesi, “koordinasyonu sağlama” olarak değiştirildi. Anlaşmaya uymayan devletler için “yaptırım” maddesi de kaldırıldı.

Yine DSÖ’nün hastalıklar dışında, iklim ve gıda ile ilgili müdahalesi sınırlandırıldı. Ama tüm bunlara rağmen yine de çok muallak ve tehlikeli maddeler var.

  • Tüm devletlerin sağlık bilgilerine erişim
  • DSÖ uygulamalarına yapılan eleştirilerilere sansür
  • DSÖ başkanının tek başına küresel salgın ilan etme yetkisi
  • Tedavi ve uygulamaların DSÖ tarafından belirlenmesi"

Murat Akan

Tags